Privacy

Wanneer je onze website bezoekt en/of wilt solliciteren naar een functie of stage bij Roompot Vakanties, is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonsgegevens van je registreren. Via deze privacyverklaring willen wij je laten weten voor welke doeleinden en op welke wijze wij je persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken wanneer je bij ons solliciteert, onze website bezoekt of wanneer wij contact met je hebben over HR-gerelateerde zaken van Roompot Vakanties. Roompot Vakanties respecteert de privacy van alle kandidaten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01 november 2019 en vervangt alle eerdere versies van deze privacyverklaring.

Wie zijn wij?

De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is Roompot Vakanties. Roompot Vakanties zet zich in om gasten een perfecte vakantie te bezorgen. Onder Roompot Vakanties wordt verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roompot Service B.V. en is gevestigd te Goes aan de Schuverweg 2 (4462 HK).

Welke gegevens verzamelen wij van je en waarom?

Solliciteren
Via onze website kun je je interesse voor een bepaalde functie of stage bij Roompot Vakanties aan ons kenbaar maken. Je dient hiervoor een formulier in te vullen en je motivatiebrief en curriculum vitae te uploaden.

Persoonsgegevens
Wij komen graag te weten wie je bent en spreken je graag zo persoonlijk mogelijk aan. Vandaar dat wij je vragen naar je naam en leeftijd.

Contactgegevens
Je telefoonnummer en e-mailadres registreren wij zodat wij contact met je op kunnen nemen. Bijvoorbeeld om je uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek of je op de hoogte te houden van de sollicitatieprocedure. Voor sommige stages vragen wij ook je adresgegevens. Op deze manier kunnen wij deze gelijk correct in ons systeem zetten en op de selectiedag direct een eventueel contract opstellen. Aan de hand van je adresgegevens kunnen wij ook gelijk bepalen op welk park van Roompot Vakanties je eventueel stage zou kunnen lopen.

Cv, motivatie en vaardigheden
Om een goede selectie te kunnen maken van sollicitanten vragen wij naar je motivatie, werkervaring en bepaalde vaardigheden. Op basis van deze informatie kunnen wij beoordelen of je de persoon bent die wij zoeken.

Assessment
Voor sommige functies maakt een assessment onderdeel uit van de selectieprocedure, zodat wij een nog betere selectie kunnen maken. Wanneer je een assessment dient te maken, stellen we je hier vooraf van op de hoogte.

Job alerts
Via onze website kun je je aanmelden voor onze job alerts. Na aanmelding hiervoor ontvang je van ons een e-mailbericht zodra er een nieuwe vacature beschikbaar komt waarvoor je je hebt aangemeld. Via een link in iedere job alert die je ontvangt, kun je je weer uitschrijven voor de job alerts.

Contact met onze medewerkers
Onze medewerkers staan je graag te woord in het geval dat je een vraag hebt over een openstaande
vacature of indien je algemene vragen hebt over werken bij Roompot Vakanties. Je kunt ons hiervoor een e-mailbericht sturen, waarbij wij je e-mailadres en naam registreren. Het registreren van de gegevens is noodzakelijk om met jou te communiceren. Bovendien zijn wij hierdoor in staat om je vraag snel en efficiënt te beantwoorden en eventueel je gegevens erbij te zoeken.

Bezoek website
Als je gebruik maakt van onze website slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie via welke URL je binnenkomt, naar welke URL je toe gaat, welke browser je gebruikt en je IP-adres. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze site en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker.
Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze website. Roompot Vakanties is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de website, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina’s worden het meest bezocht?

Roompot Vakanties maakt gebruik van cookies en andere technologieën om je gebruiksgemak te vergroten. Graag verwijzen wij naar onze cookie policy voor meer informatie hierover.

Gegevens die wij van derden ontvangen

Indien we nog meer over je willen weten kunnen we een referentie van je nagaan. Dit doen wij altijd pas nadat jij hier specifiek toestemming voor hebt gegeven. Alle informatie die we van derden ontvangen, kan gecombineerd worden met informatie die door jou is verstrekt.

Wat zijn de grondslagen?

Bij het verwerken van je persoonsgegevens houden wij ons aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is derhalve altijd een grondslag aan te wijzen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Je gegevens worden voornamelijk verwerkt wanneer je ons sollicitatieformulier invult. Voor verwerking van je gegevens in dit kader bestaat een gerechtvaardigd belang van Roompot Vakanties, net als voor verwerking van je gegevens bij het contact dat wij hebben of voor het verbeteren van onze dienstverlening.
Mochten wij meer gegevens van je willen weten, dan vragen wij altijd je toestemming hiervoor.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Je gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen die zijn opgenomen in deze privacyverklaring.

Aan welke partijen geven wij je persoonsgegevens door?

Het afnemen van een assessment hebben wij uitbesteed aan een extern bureau. Wanneer een assessment onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure worden je naam, e-mailadres, opleiding en geboortedatum doorgegeven aan dit externe bureau, zodat zij een passende assessment bij je af kunnen nemen.
Voor het beheer van onze systemen en het leveren van onze diensten maken wij gebruik van diensten van derden, zoals IT-leveranciers. Wij zien erop toe dat deze derden op een juiste wijze omgaan met je gegevens, indien en voor zover zij deze in kunnen zien.

Wat zijn je rechten?

Recht op inzage, rectificatie, beperking, verwijdering
Als jouw persoonsgegevens door Roompot Vakanties verwerkt worden, dan heb je het recht om een
afschrift te ontvangen van de over jou verzamelde gegevens. Je hebt tevens het recht om je gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat te ontvangen. Een verzoek daartoe kun je richten aan het e-mailadres: privacy@roompot.nl. Je kunt je verzoek ook schriftelijk verzenden naar Roompot Vakanties, Postbus 380, 4460 AT Goes. Roompot zal binnen een maand op je verzoek reageren.

Als uit het afschrift blijkt dat je gegevens niet juist of onvolledig zijn of naar jouw mening, gelet op het doel van de registratie, niet in de database van Roompot Vakanties thuishoren, dan kun je Roompot vragen om de gegevens aan te passen, te verwijderen of te beperken. Ook voor een dergelijk verzoek kun je het bovengenoemde (e-mail) adres gebruiken.

Recht op het intrekken van toestemming
Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens heb je het recht
om je toestemming te allen tijde in te trekken. Wij zullen je gegevens die worden verwerkt op basis van je toestemming dan niet verder verwerken.

Klachten
Indien je een klacht hebt over de wijze waarop wij omgaan met je persoonsgegevens, dan kun je ons dit laten weten door ons een e-mailbericht (privacy@roompot.nl) of brief te sturen (Roompot Vakanties, Postbus 380, 4460 AT Goes). Wij zullen ons best doen om je klacht te verhelpen. Je hebt ook het recht om je klacht neer te leggen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.